Community
커뮤니티
  No. 제목 작성자 작성일 조회  
2021-22 지구보조금 최종보고서 (양식) 21-22총재실 2022-04-05 110
91 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22. 6.18일 현재) 차기총재실 2022-06-17 57
90 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.06.10일 현재) 차기총재실 2022-05-26 259
89 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.19일 현재) 차기총재실 2022-05-19 128
88 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.17일 현재) 차기총재실 2022-05-17 73
87 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.16일 현재) 차기총재실 2022-05-16 38
86 2022-23 "we are one" 이미지파일입니다 차기총재실 2022-05-13 177
85 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.12일 현재) 차기총재실 2022-05-12 80
84 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.09일 현재) 차기총재실 2022-05-09 115
83 클럽 회장.총무 이취임식자료 (영은 총재님 치사 및 사진) 21-22총재실 2022-05-04 227
82 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.04일 현재) 차기총재실 2022-05-04 88
81 성정 최관준 차기총재 격려사 차기총재실 2022-05-03 165
80 2022-23 클럽 회장 이.취임식 자료 차기총재실 2022-05-02 333
79 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.05.02일 현재) 차기총재실 2022-05-02 73
78 2022-23 지구 연간 행사 일정표 차기총재실 2022-04-27 96
77 2022-23 클럽 이.취임식 일정표(22.04.27일 현재) 차기총재실 2022-04-27 62
76 2022-23 차기총재 프로필 차기총재실 2022-04-20 128
75 2022-23 RI회장 총재 사진 차기총재실 2022-04-20 165
74 2022-23 총재운영방침 및 중점목표 차기총재실 2022-04-20 93
73 2022-23 테마 "상상하라 로타리" 차기총재실 2022-04-07 267
72 2020-21년도 감사보고서 및 결산서 21-22총재실 2022-03-15 71
71 2021-22 총재공식방문 일정표 (10/27) 21-22총재실 2021-10-29 139
70 2021-22 총재공식방문 일정표 (9/28) 21-22총재실 2021-09-28 170
69 2021-22 총재공식방문 일정표 (9/10) 21-22총재실 2021-09-10 152
68 2021-22 총재 공식방문 일정표 (8/19) 21-22총재실 2021-08-19 180
67 2021-22 총재 공식방문 일정표 (8/11) 21-22총재실 2021-08-11 150
66 2021-22 총재 공식방문 일정표 21-22총재실 2021-08-10 153
65 새회원세미나 (식순 외) 21-22총재실 2021-07-26 157
64 3600지구 웹하드에 클럽자료 올리기 - 매뉴얼 21-22총재실 2021-07-26 193
63 21-22 운영수첩 ( 21.5.14현재) 21-22총재실 2021-07-14 226
1234